Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Ferielov: Overfør din uudnyttede ferie i dag!

Ferielov: Overfør din uudnyttede ferie i dag!

Public Holiday in New labour law

ferielov overførsel af ferie

Ferieloven er en af de grundlæggende love i Danmark, der regulerer arbejdspladsers ansvar for at tilbyde ferie til deres ansatte. Det overrasker ikke, at det er vigtigt at have et godt overblik over, hvordan ferieloven fungerer, når det kommer til overførsel af ferie, især med den nye ferielov. I denne artikel vil vi tage et dybere kig på ferielovens formål og baggrund, kravene til overførsel af ferie, overførsel af ferie ved sygdom eller barsel, overførsel af ferie ved arbejdsophør eller opsagtansættelse, overførsel af ferie ved ændring af ansættelsesforhold, ferieafvikling og overførsel af ferie til efterfølgende år, arbejdsgiverens ansvar og pligt i forbindelse med overførsel af ferie og konsekvenser af manglende overførsel af ferie eller overtrædelse af ferieloven.

Ferielovens formål og baggrund

Ferieloven blev indført i Danmark i 1938 med det formål at sikre, at arbejdstagere havde ret til betalt ferie. Loven blev vedtaget på grund af en stigende erkendelse af vigtigheden af at give arbejdstagere tid til at hvile og genoplade batterierne uden at skulle bekymre sig om økonomiske bekymringer. I 1976 blev ferieloven opdateret med regler om overførsel af ferie, og i 2018 blev loven ændret igen med henblik på at harmonisere de danske ferielove med EU-lovgivningen.

Kravene til overførsel af ferie

Kravene til overførsel af ferie er fastsat i ferieloven og omfatter følgende:

– Arbejdstagere har ret til 25 dages ferie om året, hvoraf mindst tre uger skal afholdes i løbet af kalenderåret.
– Ferieåret følger kalenderåret og løber fra 1. januar til 31. december.
– Arbejdstagere har ret til at overføre fem dages ubrugt ferie fra det foregående ferieår til det kommende ferieår.
– Arbejdstagere har ret til at overføre op til 15 dages ubrugt ferie fra det foregående ferieår til et særligt feriepengeår.
– Arbejdstagere skal afholde mindst 15 dage af deres ferie hvert kalenderår.

Overførsel af ferie ved sygdom eller barsel

Hvis en arbejdstager bliver syg eller tager barselsorlov i løbet af ferieåret, kan de gemme deres feriedage og overføre dem til det følgende ferieår. Arbejdstageren skal dokumentere sygdommen eller barselsperioden for at kunne overføre deres feriedage.

Overførsel af ferie ved arbejdsophør eller opsagtansættelse

Hvis en arbejdstager opsiger sin stilling eller bliver opsagt, har de ret til at få udbetalt eventuel ubrugt ferie samt feriepenge. Arbejdstageren har også ret til at overføre op til fem dages ubrugt ferie fra det foregående ferieår til det kommende ferieår.

Overførsel af ferie ved ændring af ansættelsesforhold

Hvis en arbejdstager skifter job, kan de overføre eventuel ubrugt ferie til deres nye arbejdsgiver. Arbejdstageren kan også vælge at få udbetalt deres feriepenge fra deres tidligere arbejdsgiver.

Ferieafvikling og overførsel af ferie til efterfølgende år

Ferieafvikling er en vigtig del af ferieloven, og det er vigtigt at sørge for, at ferie bliver afholdt i løbet af kalenderåret. Hvis en arbejdstager ikke har taget al deres ferie i løbet af kalenderåret, kan de overføre op til fem dages ubrugt ferie til det følgende ferieår. Arbejdstageren skal dog huske at afholde mindst 15 feriedage hvert kalenderår.

Arbejdsgiverens ansvar og pligt i forbindelse med overførsel af ferie

Arbejdsgivere har pligt til at sørge for, at deres arbejdstagere får de rettigheder, der er fastsat i ferieloven. Arbejdsgivere skal sørge for at holde styr på deres medarbejderes ferieafvikling og sikre, at deres medarbejdere har mulighed for at afvikle deres feriedage i løbet af kalenderåret.

Konsekvenser af manglende overførsel af ferie eller overtrædelse af ferieloven

Manglende overholdelse af ferieloven kan føre til alvorlige konsekvenser for både arbejdstageren og arbejdsgiveren. Arbejdsgivere, der ikke overholder ferieloven, kan blive pålagt at betale bod til deres medarbejdere, og arbejdstagere kan miste deres rettigheder til ferie og feriepenge.

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. Hvordan overfører jeg feriedage til det følgende ferieår?

Arbejdstagere kan overføre upåvirkede feriedage til det følgende ferieår. Det er vigtigt at sikre, at mindst 15 dage af ferieafviklingen sker i løbet af kalenderåret. For at overføre feriedage skal du først kontakte din arbejdsgiver og bede om en ansøgningsblanket til deres overførselspolitik. Udfyld ansøgningen, underskriv den og returner den til din arbejdsgiver.

2. Hvad er udbetalingen af ikke-afholdt ferie i den nye ferielov?

I den nye ferielov vil arbejdstagere få feriepenge udbetalt for ubrugt ferie fra både det foregående og det igangværende ferieår. Feriepengene udbetales sammen med den løn, der udbetales i løbet af perioden.

3. Hvordan fungerer overførsel af ferie i 2023?

I 2023 vil der ske en overgang fra den gamle til den nye ferielov i Danmark. Efter denne overgang vil de gamle regler for overførsel af feriedage ikke længere gælde, og arbejdstagere vil i stedet have fem ugers betalt ferie. Arbejdstagere vil stadig have ret til at overføre op til fem dages ubrugt ferie til det følgende ferieår.

4. Hvordan fungerer den nye ferielov med overførsel af ferie?

I den nye ferielov, som trådte i kraft i 2020, kan arbejdstagere spare op til fem ugers betalt ferie fra det foregående år. Disse feriedage kan overføres til det følgende ferieår. Arbejdstagere har også ret til at overføre op til 15 dages ubrugt ferie fra det foregående ferieår til et særligt feriepengeår.

5. Hvordan fungerer overførsel af ferie ved sygdom?

Arbejdstagere, der bliver syge eller tager barselsorlov i løbet af deres ferieår, kan gemme deres feriedage og overføre dem til det følgende ferieår. For at kunne overføre feriedage skal arbejdstageren dokumentere deres sygdom eller barselsperiode.

6. Hvad er den nye ferielov for dummies?

Den nye ferielov i Danmark blev vedtaget for at harmonisere de danske ferielove med EU-lovgivningen. I de nye regler har arbejdstagere ret til op til fem ugers betalt ferie om året og kan overføre op til fem ubrugte feriedage til det følgende ferieår. Der er også regler om betaling af feriepenge til de ansatte.

7. Hvordan bestiller jeg feriepenge?

Feriepenge kan bestilles ved at kontakte FerieKonto.dk. Her kan du anmode om udbetaling af dine feriepenge, hvis du ikke længere arbejder for din tidligere arbejdsgiver.

8. Hvordan fungerer udbetalingen af feriepenge?

Feriepenge udbetales som en del af den løn, der udbetales i løbet af perioden. Hvis en arbejdstager har udbetalt løn for otte uger, vil de også modtage betaling for otte ugers feriepenge. Feriepengene beskattes med den almindelige indkomstskat.

Ansøgningsblanket til overførsel af ferie kan fås ved at kontakte arbejdsgiveren. Som arbejdstager har du ret til at overføre op til fem dages ubrugte ferier til det efterfølgende ferieår. Hvert kalenderår skal du dog holde mindst 15 dages ferie. Udbetaling af ferie skal følge ferieloven og udbetales gerne sammen med løn. I den nye ferielov har arbejdstagere ret til fem ugers betalt ferie og mulighed for at gemme op til fem dages ferie over til det efterfølgende ferieår. Vær opmærksom på regler om dokumentation af sygdom eller barsel, og at arbejdsgivere har pligt til at sørge for, at arbejdstagere får deres ferie. Overholdelse af ferieloven er vigtig for alle parter, og manglende overholdelse kan føre til sanktioner.

Keywords searched by users: ferielov overførsel af ferie blanket til overførsel af ferie, udbetaling af ikke afholdt ferie ny ferielov, overførsel af ferie 2023, ny ferielov overførsel af ferie, overførsel af ferie ved sygdom, den nye ferielov for dummies, bestil feriepenge, udbetaling af feriepenge

Categories: Top 66 ferielov overførsel af ferie

Public Holiday in New labour law

Kan man overføre ferie med den nye ferielov?

Den nye ferielov, som trådte i kraft den 1. september 2020, har skabt en del forvirring og spørgsmål blandt arbejdstagere i Danmark. En af de mest almindelige spørgsmål er, om det stadig er muligt at overføre feriedage fra det ene år til det næste.

Før vi kan besvare dette spørgsmål, er det vigtigt at forstå, hvad den nye ferielov betyder for arbejdstagere.

Den nye ferielov i Danmark

Den nye ferielov samler ferie og de såkaldte feriepenge i en samlet pakke. Det betyder, at når en arbejdstager optjener feriepenge, optjener de også feriedage. I praksis betyder det, at en arbejdstager optjener 2,08 feriedage for hver måned, de arbejder i løbet af et ferieår (som løber fra 1. september til 31. august).

Før den nye ferielov blev indført, kunne arbejdstagere overføre op til fem feriedage til det næste ferieår. Men med den nye lov er det ikke længere muligt at overføre feriedage til det følgende ferieår. Hvis arbejdstageren ikke bruger sine feriedage inden udløbet af ferieåret, vil de blive konverteret til feriepenge.

Kan man overføre ferie med den nye ferielov?

Som tidligere nævnt er det ikke længere muligt at overføre feriedage til det følgende ferieår. Arbejdstagere skal bruge deres feriedage inden udløbet af ferieåret eller risikere at miste dem til fordel for feriepenge.

Der er dog stadig situationer, hvor det er muligt at overføre ferie til et senere tidspunkt. Det kan ske, hvis arbejdstageren af en eller anden grund ikke kan tage sin ferie inden udløbet af ferieåret, f.eks. på grund af sygdom eller barsel. I disse tilfælde kan arbejdstageren anmode om at få overført sin ferie til det følgende ferieår.

Hvordan fungerer overførsel af feriedage?

Hvis en arbejdstager ønsker at overføre sin ferie til et senere tidspunkt, skal de først anmode arbejdsgiveren om det. Arbejdsgiveren har ret til at afvise anmodningen, men de skal have en gyldig grund til at gøre det.

Hvis anmodningen om overførsel af feriedage er godkendt, vil arbejdstageren kunne bruge sine feriedage senere. Men i stedet for at modtage løn under ferien vil arbejdstageren modtage feriepenge, når de bruger de overførte feriedage.

Det er også værd at bemærke, at arbejdstageren ikke kan overføre mere end 15 feriedage til det følgende ferieår. Hvis arbejdstageren har flere resterende feriedage, vil de blive konverteret til feriepenge.

FAQs om overførsel af feriedage

Her er nogle almindelige spørgsmål om overførsel af feriedage og svarene på dem:

Q: Kan jeg overføre mine feriedage til det følgende ferieår?

A: Nej, det er ikke længere muligt at overføre feriedage til det følgende ferieår. Arbejdstagere skal bruge deres feriedage inden udløbet af ferieåret eller risikere at miste dem til fordel for feriepenge.

Q: Kan jeg overføre min ferie, hvis jeg er syg eller på barsel?

A: Ja, du kan anmode om at overføre din ferie til det følgende ferieår, hvis du af en eller anden grund ikke kan tage din ferie inden udløbet af ferieåret, f.eks. på grund af sygdom eller barsel. Din arbejdsgiver har dog ret til at afvise din anmodning.

Q: Kan jeg overføre mere end 15 feriedage til det følgende ferieår?

A: Nej, du kan ikke overføre mere end 15 feriedage til det følgende ferieår. Hvis du har flere resterende feriedage, vil de blive konverteret til feriepenge.

Q: Hvordan fungerer det, når jeg bruger mine overførte feriedage?

A: Når du bruger dine overførte feriedage, vil du ikke modtage løn under ferien. I stedet vil du modtage feriepenge.

Konklusion

Den nye ferielov har ændret reglerne for overførsel af feriedage i Danmark. Det er ikke længere muligt at overføre feriedage til det følgende ferieår, medmindre der er en gyldig grund til det, som f.eks. sygdom eller barsel. Arbejdstagere bør derfor planlægge deres ferie omhyggeligt og sørge for at bruge deres feriedage inden udløbet af ferieåret for at undgå at miste dem.

Kan man overføre feriefridage til næste år?

Kan man overføre feriefridage til næste år?

Det er et spørgsmål, som mange danskere stiller sig selv, når de nærmer sig afslutningen på arbejdsåret. Svaret er desværre ikke helt simpelt, da det afhænger af en række forskellige faktorer.

Først og fremmest er det vigtigt at forstå forskellen på feriedage og feriefridage. Feriedage er den ferie, som man har ret til at holde i henhold til ferieloven, som siger, at arbejdstagere har ret til fire ugers ferie om året. Feriefridage er til gengæld en ekstra fritagelse, som man kan få udbetalt i stedet for penge.

Hvis man har feriedage til gode, kan man som udgangspunkt ikke overføre dem til det næste kalenderår. Ferieår og kalenderår er nemlig ikke det samme, og ferieåret følger ferielovens bestemmelser, hvor det strækker sig fra den 1. september til den 31. august. Det betyder, at man skal have taget sin ferie inden udgangen af ferieåret, medmindre man har aftalt andet med sin arbejdsgiver.

Hvis man har feriefridage til gode, er det op til den enkelte arbejdsplads at afgøre, om man kan overføre dem til det næste år. Nogle arbejdspladser tillader det, mens andre ikke gør. Hvis man ønsker at overføre sine feriefridage, er det vigtigt at tale med sin arbejdsgiver og få en aftale på plads.

I nogle tilfælde kan det også være muligt at overføre hele eller dele af sine feriedage, hvis man har været syg i længere tid. Dette kræver dog, at man har aftalt det med sin arbejdsgiver, og at man kan dokumentere sin sygdom.

Det er vigtigt at huske på, at man ikke kan tage feriedage med sig fra en arbejdsplads til en anden, medmindre man har aftalt det med sin nye arbejdsgiver. Hvis man skifter job midt i et ferieår, vil man derfor normalt ikke have ret til at tage sine feriedage med sig.

FAQs:

Kan man overføre feriedage til det næste år?
Som udgangspunkt kan man ikke overføre feriedage til det næste år, da ferieloven siger, at man skal have taget sin ferie inden udgangen af ferieåret.

Kan man overføre feriefridage til det næste år?
Det afhænger af den enkelte arbejdsplads, om man kan overføre sine feriefridage. Det er derfor vigtigt at tale med sin arbejdsgiver og få en aftale på plads.

Kan man overføre sygedage til feriedage?
Nej, man kan ikke overføre sygedage til feriedage. Hvis man har været syg i længere tid og derfor har feriedage til gode, kan det dog i nogle tilfælde være muligt at aftale at overføre dem.

Kan man tage sine feriedage med sig, hvis man skifter job midt i et ferieår?
Som udgangspunkt kan man ikke tage sine feriedage med sig, hvis man skifter job midt i et ferieår. Man kan dog aftale det med sin nye arbejdsgiver, hvis dette er muligt.

Hvornår skal man aftale overførsel af feriefridage med sin arbejdsgiver?
Det er vigtigt at aftale overførsel af feriefridage med sin arbejdsgiver i god tid, inden ferieåret slutter. Det giver arbejdsgiveren mulighed for at planlægge og sikre, at der er nok ressourcer til at dække opgaverne.

See more here: binhnuocxanh.com

blanket til overførsel af ferie

En blanket til overførsel af ferie kan være nødvendig i visse arbejdsrelaterede situationer, og det er vigtigt at forstå, hvad denne formular kan gøre for dig eller dine medarbejdere. En blanket til overførsel af feriedage kan være et værdifuldt redskab til at håndtere ferieplanlægning, og det kan også hjælpe med at sikre, at feriedage ikke går tabt. I denne artikel vil vi diskutere, hvad blanketten til overførsel af ferie egentlig er, og hvad dens anvendelsesområde er.

En blanket til overførsel af ferie er en formular, der giver arbejdsgivere mulighed for at overføre en medarbejders ferie til et andet regnskabsår eller til en anden medarbejder. Blanketten er normalt udfyldt af den medarbejder, der ønsker at overføre sine feriedage eller af arbejdsgiveren, der har tilladelse til at gøre det på en medarbejders vegne. Blanketten skal være underskrevet af medarbejderen og arbejdsgiveren og skal gemmes i personalesagen.

Hvorfor har jeg brug for en blanket til overførsel af ferie?

En blanket til overførsel af ferie kan være nyttig, hvis du har ubrugte feriedage i slutningen af året og ønsker at overføre dem til det næste år. Du kan også bruge den til at overføre dine feriedage til en anden medarbejder, hvis du ikke bruger dine feriedage og ved, at en anden medarbejder ville kunne drage fordel af dem. Blanketten giver dig mulighed for at styre, hvordan dine feriedage bruges, og det sikrer også, at du ikke taber dine feriedage, hvis du ikke har haft mulighed for at bruge dem i det aktuelle regnskabsår.

Hvad er de forskellige typer af blanketter til overførsel af ferie?

Der er to typer af blanketter til overførsel af ferie, som normalt anvendes:

En blanket til overførsel af ferie til det næste regnskabsår: Denne type blanket gør det muligt for medarbejderne at overføre ubrugte feriedage fra det nuværende regnskabsår til det næste regnskabsår.

En blanket til overførsel af ferie til en anden medarbejder: Denne type blanket tillader medarbejdere at overføre deres ubrugte feriedage til en anden medarbejder.

Hvem har lov til at bruge en blanket til overførsel af ferie?

Blanketten til overførsel af ferie kan bruges af enhver medarbejder, der har ubrugte feriedage. Det er op til arbejdsgiveren at afgøre, om medarbejderne kan overføre deres feriedage eller ej. Hvis arbejdsgiveren ikke tillader overførsel af feriedage eller arbejdsgiveren kun tillader det under visse omstændigheder, skal det fremgå af virksomhedens personalehåndbog eller i din ansættelseskontrakt.

Hvor mange feriedage kan jeg overføre med en blanket til overførsel af ferie?

Mængden af feriedage, du kan overføre, afhænger af din arbejdsgiver og af de regler, der er fastsat i virksomhedens personalehåndbog. Der er dog nogle begrænsninger, som du skal være opmærksom på. I Danmark er det obligatorisk, at alle medarbejdere har ret til 25 feriedage om året, og denne lov kan ikke ændres af arbejdsgiveren. Hvis du har brugt nogle af dine feriedage, kan du kun overføre de feriedage, der er resterende.

Hvordan udfylder jeg en blanket til overførsel af ferie?

Blanketten til overførsel af ferie skal udfyldes enten af den medarbejder, der ønsker at overføre sine feriedage, eller af arbejdsgiveren, der har tilladelse til at gøre det på en medarbejders vegne. Det er vigtigt at huske, at både medarbejderen og arbejdsgiveren skal underskrive blanketten, og at den skal gemmes i personalesagen.

Her er nogle vigtige detaljer, der skal medtages i en blanket til overførsel af ferie:

Medarbejderens navn og CPR-nummer

Arbejdsgiverens navn og CVR-nummer

Antallet af feriedage, der overføres

Datoen for overførslen

Navnet på den person, feriedagene overføres til, hvis det er relevant

Underskrift fra både medarbejderen og arbejdsgiveren

Hvad er reglerne for overførsel af feriedage?

Reglerne for overførsel af feriedage kan variere afhængigt af hvor du bor, og de kan også variere fra virksomhed til virksomhed. I Danmark kan medarbejdere overføre op til fem feriedage til det næste regnskabsår, men kun under visse omstændigheder. For at overføre feriedage skal du have været ansat i mindst seks måneder, og du skal have været forhindret i at holde ferie på grund af arbejdsbyrden eller på grund af sygdom. Hvis du ikke har mulighed for at bruge dine feriedage på grund af arbejdsbyrden, skal du kontakte din arbejdsgiver i god tid og anmode om at overføre feriedagene til det næste regnskabsår.

Konklusion

En blanket til overførsel af ferie kan være en værdifuld ressource for både medarbejdere og arbejdsgivere. Blanketten kan hjælpe med at sikre, at feriedage ikke går tabt, og det kan også give medarbejderne mulighed for at styre, hvordan deres feriedage bruges. Det er vigtigt at forstå reglerne for overførsel af feriedage, og det er også vigtigt at huske at gemme blanketten i personalesagen. Hvis du har spørgsmål om overførsel af feriedage, skal du kontakte din arbejdsgiver eller din HR-afdeling for yderligere information.

udbetaling af ikke afholdt ferie ny ferielov

Udbetaling af ikke afholdt ferie i henhold til den nye ferielov

Med indførelsen af den nye ferielov i september 2020 er der indført nogle nye regler for afholdelse af ferie og udbetaling af ikke afholdt ferie. Formålet med den nye ferielov er at tilpasse den danske ferielov til EU-reglerne og sikre en mere fleksibel og moderne ferieordning for alle. En af de mest markante ændringer i den nye ferielov er den såkaldte overgangsordning, som vedrører udbetaling af ikke afholdt ferie efter den gamle ferielov.

Her i denne artikel vil vi undersøge, hvordan den nye ferielov påvirker udbetaling af ikke afholdt ferie og besvare nogle af de mest almindelige spørgsmål om dette emne.

Overgangsperioden

Den overgangsperiode, som vi omtalte ovenfor, er en overgangsperiode mellem den gamle ferielov og den nye ferielov. Overgangsperioden strækker sig fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 og har til formål at sikre, at medarbejdere, der ikke har haft mulighed for at afholde al deres optjente ferie i overensstemmelse med den gamle ferielov, har mulighed for at få udbetalt den ferie, de ikke har kunnet afholde.

I henhold til den gamle ferielov optjenes der 25 feriedage om året med ret til betaling. Med den nye ferielov ændres det dog, så der optjenes feriepenge i stedet for feriedage. Feriepengene svarer til 12,5% af en medarbejders samlede løn og skal udbetales i forbindelse med ferieafholdelse.

Den nye ferielov giver medarbejdere mulighed for at afholde op til fem ugers ferie om året, og medarbejderne har ret til at planlægge og arrangere deres ferie i samarbejde med deres arbejdsgiver. Hvis en medarbejder ikke kan afholde al sin optjente ferie i løbet af et år, vil deres ikke afholdte feriedage automatisk blive overført til det efterfølgende år.

Udbetaling af ikke afholdt ferie

Medarbejdere, som i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 ikke har haft mulighed for at afholde al deres optjente ferie i henhold til den gamle ferielov, har ret til at få udbetalt deres ikke afholdte ferie i stedet. Dette betyder, at medarbejdere, som har accrued feriedage i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, har ret til at få disse udbetalt i forbindelse med en af de følgende begivenheder:

– hvis medarbejderen forlader virksomheden
– hvis medarbejderen bliver fyret
– hvis medarbejderen dør
– hvis medarbejderen bliver invalideret eller uarbejdsdygtig

Hvis en medarbejder vælger at få udbetalt deres ikke afholdte feriedage, vil de modtage feriepengene baseret på den løn, de ville have modtaget, hvis de havde afholdt ferie i stedet. Dette betyder, at medarbejdere vil modtage 12,5% af deres samlede løn for de optjente feriepenge.

Spørgsmål og svar om udbetaling af ikke afholdt ferie

Herunder finder du nogle af de mest almindelige spørgsmål om udbetaling af ikke afholdt ferie og svar på dem.

1. Hvem har ret til at få udbetalt ikke afholdt ferie?

Hvis en medarbejder ikke har haft mulighed for at afholde al deres optjente ferie i henhold til den gamle ferielov i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, har de ret til at få udbetalt deres ikke afholdte ferie. Dette gælder uanset om medarbejderen stadig er ansat i virksomheden eller ej.

2. Hvornår kan jeg få udbetalt min ikke afholdte ferie?

Du kan få udbetalt din ikke afholdte ferie i forbindelse med en af følgende begivenheder:

– hvis du forlader virksomheden
– hvis du bliver fyret
– hvis du dør
– hvis du bliver invalideret eller uarbejdsdygtig

3. Hvor meget vil jeg modtage for min ikke afholdte ferie?

Hvis du vælger at få udbetalt din ikke afholdte ferie, vil du modtage feriepengene baseret på den løn, du ville have modtaget, hvis du havde afholdt ferie i stedet. Dette betyder, at du vil modtage 12,5% af din samlede løn for de optjente feriepenge.

4. Hvordan kan jeg få udbetalt min ikke afholdte ferie?

Hvis du vil have udbetalt din ikke afholdte ferie, skal du kontakte din arbejdsgiver og bede om at få udbetalt din ikke afholdte ferie. Din arbejdsgiver vil derefter behandle din anmodning og overføre pengene til dig.

5. Er der nogen frister for at få udbetalt min ikke afholdte ferie?

Ja, der er en frist for at få udbetalt din ikke afholdte ferie. Hvis du forlader virksomheden, skal du anmode om at få udbetalt din ikke afholdte ferie senest 3 måneder efter, at din ansættelse er afsluttet. Hvis du er fyret, skal du anmode om at få udbetalt din ikke afholdte ferie senest 1 måned efter, at du er blevet fyret.

Konklusion

Udbetaling af ikke afholdt ferie under den nye ferielov kan være lidt forvirrende, men med denne artikel håber vi at have givet dig et klart billede af, hvordan det hele fungerer. Det er vigtigt at huske på, at der er en overgangsperiode mellem den gamle ferielov og den nye ferielov, og at den overgangsperiode har til formål at sikre, at medarbejdere, der ikke har haft mulighed for at afholde al deres optjente ferie i overensstemmelse med den gamle ferielov, har mulighed for at få udbetalt den ferie, de ikke har kunnet afholde.

Husk også på, at du har ret til at planlægge og arrangere din ferie i samarbejde med din arbejdsgiver, og at du har ret til at afholde fem ugers ferie om året. Hvis du ikke kan afholde al din ferie i løbet af et år, vil dine ikke afholdte feriedage automatisk blive overført til det efterfølgende år.

Images related to the topic ferielov overførsel af ferie

Public Holiday in New labour law
Public Holiday in New labour law

Article link: ferielov overførsel af ferie.

Learn more about the topic ferielov overførsel af ferie.

See more: https://binhnuocxanh.com/category/blognl blog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *