Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Find skæringspunkt mellem to funktioner – Lær hvordan du kan løse dette matematiske problem!

Find skæringspunkt mellem to funktioner – Lær hvordan du kan løse dette matematiske problem!

Beregning af skæringspunkt mellem 2 lineære funktioner

find skæringspunkt mellem to funktioner

Find skæringspunkt mellem to funktioner

Skæringspunktet mellem to funktioner er der, hvor de to funktioner krydser hinanden. At finde skæringspunktet kan være en vigtig del af matematik eller andre fagområder, der kræver beregning af lige linjer og grafer.

Skæringspunktets definition

I matematik er skæringspunktet mellem to funktioner defineret som det punkt, hvor de to funktioner krydser hinanden. Det er altså her, at x- og y-værdierne for de to funktioner er de samme.

Måder at finde skæringspunktet

Der er forskellige metoder til at finde skæringspunktet mellem to funktioner, både grafisk og algebraisk.

Grafisk metode

En af de mest almindelige måder at finde skæringspunktet er ved at bruge grafisk metode. Dette involverer at lave grafer for de to funktioner og identificere det punkt, hvor de to grafer krydser hinanden.

For at lave grafer i et koordinatsystem, skal du først oprette en aksel for x-værdierne og en aksel for y-værdierne. Marker derefter intervaller for hver akse og plot punkterne for de to funktioner.

Beregning af skæringspunktet algebraisk

En anden måde at finde skæringspunktet på er ved at beregne det algebraisk. Dette indebærer at opstille de to funktioner, hvorefter du finder x-værdien for skæringspunktet ved at sætte de to funktioner lig med hinanden. Derefter kan du beregne y-værdien for skæringspunktet ved at indsætte værdien for x i en af funktionerne.

Eksempler på at finde skæringspunkt

Eksempel 1: Find skæringspunktet mellem funktionerne f(x) = x + 2 og g(x) = 3x – 4.

For at finde skæringspunktet mellem f(x) og g(x), skal du finde x-værdien, hvor de to funktioner er lig med hinanden:

x + 2 = 3x – 4

Solve(x + 2 = 3x – 4, x)

Løsningen er x = 3. For at finde y-værdien for skæringspunktet, indsættes værdien for x i en af funktionerne:

f(3) = 3 + 2 = 5

g(3) = 3(3) – 4 = 5

Skæringspunktet er derfor (3,5).

Eksempel 2: Find skæringspunktet mellem funktionerne f(x) = 2x og g(x) = x².

For at finde skæringspunktet mellem f(x) og g(x), skal du finde x-værdien, hvor de to funktioner er lig med hinanden:

2x = x²

Solve(2x = x^2, x)

Løsningen er x = 0 eller x = 2. For at finde y-værdien for skæringspunktet, indsættes værdien for x i en af funktionerne:

f(0) = 0

g(0) = 0² = 0

f(2) = 2(2) = 4

g(2) = 2² = 4

Skæringspunktet er derfor (0,0) og (2,4).

Vigtigheden af at finde skæringspunktet

At finde skæringspunktet er en vigtig del af matematik og andre fagområder, hvor lige linjer og grafer er involveret. Det kan hjælpe med at identificere mønstre og sammenhænge mellem forskellige funktioner og data. For eksempel kan det hjælpe med at finde det punkt, hvor to prisberegninger krydser hinanden og give et klart billede af, hvilken pris der er den bedste.

Anvendelser af skæringspunktet mellem to funktioner

Skæringspunktet mellem to funktioner kan anvendes i en række forskellige situationer. Nogle af dem omfatter:

Koordinatsæt til skæringspunkt mellem to linjer: Dette kan anvendes i geometri til at bestemme, hvor to linjer krydser hinanden.

Bestem skæringspunktet mellem to lineære funktioner: Dette er en almindelig matematisk opgave, hvor to lineære funktioner skal sammenlignes. Skæringspunktet mellem de to funktioner kan bruges til at finde et fælles punkt, som de to funktioner deler.

Find skæringspunkt mellem to ligninger: Dette kan anvendes i almindelige matematiske opgaver eller i fagområder såsom økonomi, hvor ligninger kan repræsentere data.

Skæring mellem to linjer: Dette kan anvendes i fagområder som ingeniørfag eller arkitektur til at bestemme, hvor to objekter krydser hinanden.

Find skæringspunkt mellem to funktioner Nspire: Dette er en funktion i TINSPIRE software, der kan bruges til at finde skæringspunktet mellem to funktioner ved hjælp af grafer og matematik.

Find skæringspunkt mellem to funktioner Maple: Dette er en funktion i Maple-software, der kan bruges til at finde skæringspunktet mellem to funktioner ved hjælp af matematisk beregning.

Skæringspunkt mellem to parabler: Dette kan anvendes til at bestemme det punkt, hvor to parabler krydser hinanden.

FAQs

Hvad er et skæringspunkt?

Et skæringspunkt er det punkt, hvor to funktioner krydser hinanden.

Hvordan finder jeg skæringspunktet mellem to funktioner grafisk?

For at finde skæringspunktet mellem to funktioner grafisk, skal du lave grafer for de to funktioner og identificere det punkt, hvor de to grafer krydser hinanden.

Hvordan beregner jeg skæringspunktet mellem to funktioner algebraisk?

For at beregne skæringspunktet mellem to funktioner algebraisk, skal du opstille de to funktioner og løse ligningerne ved at sætte de to funktioner lig med hinanden. Derefter kan du beregne y-værdien for skæringspunktet ved at indsætte værdien for x i en af funktionerne.

Hvorfor er det vigtigt at finde skæringspunktet mellem to funktioner?

At finde skæringspunktet mellem to funktioner kan hjælpe med at identificere mønstre og sammenhænge mellem forskellige funktioner og data. Det kan også hjælpe med at finde fælles punkter mellem to funktioner.

Keywords searched by users: find skæringspunkt mellem to funktioner koordinatsæt til skæringspunkt mellem to linjer, bestem skæringspunktet mellem to lineære funktioner, find skæringspunkt mellem to ligninger, skæring mellem to linjer, find skæringspunkt mellem to funktioner nspire, find skæringspunkt mellem to funktioner maple, skæringspunkt mellem to parabler, hvad er et skæringspunkt

Categories: Top 82 find skæringspunkt mellem to funktioner

Beregning af skæringspunkt mellem 2 lineære funktioner

Hvordan finder man skæringspunktet mellem to parameterfremstillinger?

Hvordan finder man skæringspunktet mellem to parameterfremstillinger?

Når man arbejder med parameterfremstillinger, er det ofte nødvendigt at finde skæringspunktet mellem to kurver. Dette kan for eksempel være relevant, når man skal beregne, hvor to partikler mødes, eller hvor en linje skærer en given kurve. I denne artikel ser vi nærmere på, hvordan man finder skæringspunktet mellem to parameterfremstillinger.

Hvad er en parameterfremstilling?

Før vi kan gå ind på at finde skæringspunktet mellem to parameterfremstillinger, er det nødvendigt at forstå, hvad en parameterfremstilling egentlig er. En parameterfremstilling er en måde at beskrive en kurve i et koordinatsystem på. I stedet for at angive koordinaterne for hver enkelt punkt på kurven, angives i stedet x- og y-koordinaterne som funktioner af en tredje variabel, typisk kaldet t.

En almindelig form for parameterfremstilling er f.eks. x = cos t, y = sin t, som beskriver en cirkel med radius 1 omkring origo. Her angiver cos t og sin t værdierne for x- og y-koordinaterne for hvert punkt på cirklen, når t varierer fra 0 til 2π.

Hvordan finder man skæringspunktet mellem to parameterfremstillinger?

For at finde skæringspunktet mellem to parameterfremstillinger, skal man først finde ud af, hvor de to kurver krydser hinanden. Dette kan gøres ved at løse de to parameterfremstillinger for x og y og derefter finde de værdier af t, hvor x og y er ens. Disse værdier af t er nøjagtigt de værdier, hvor de to kurver skærer hinanden.

Lad os se på et eksempel for at illustrere dette:

Vi har to kurver beskrevet ved parameterfremstillingerne x = t² – 1 og y = 3t – 2. Vi skal finde ud af, hvor de to kurver skærer hinanden.

Først løser vi parameterfremstillingerne for x og y:

x = t² – 1
y = 3t – 2

Derefter sætter vi de to ligninger lig med hinanden og løser for t:

t² – 1 = 3t – 2
t² – 3t + 1 = 0

Vi kan nu løse for t ved hjælp af løsningsformlen for andengradsligninger:

t = (3 ± √5) / 2

Disse to værdier af t svarer til de to punkter, hvor de to kurver skærer hinanden. For at finde koordinaterne for disse punkter indsætter vi dem i de oprindelige parameterfremstillinger:

For t = (3 + √5) / 2 har vi x = ((3 + √5) / 2)² – 1 = 3 + √5 og y = 3((3 + √5) / 2) – 2 = (9 + 3√5) / 2.

For t = (3 – √5) / 2 har vi x = ((3 – √5) / 2)² – 1 = 3 – √5 og y = 3((3 – √5) / 2) – 2 = (9 – 3√5) / 2.

Disse to punkter er skæringspunkterne mellem de to kurver.

Dette var et eksempel på en simpel opgave med to lineære kurver. I praksis kan kurverne være mere komplekse, og ligningerne kan være sværere at løse analytisk. I sådanne tilfælde kan numeriske metoder som Newton-Raphson-metoden eller skydningsteknikken anvendes til at finde skæringspunkterne.

FAQs:

Q: Hvorfor er det vigtigt at kunne finde skæringspunktet mellem to parameterfremstillinger?
A: Når man arbejder med matematik eller fysik, skal man ofte kunne beregne, hvor to kurver krydser hinanden. Dette kan for eksempel være relevant, når man vil finde ud af, hvor to partikler mødes, eller hvor en linje skærer en given kurve.

Q: Hvordan kan man finde skæringspunktet mellem to parametriske kurver, hvis man ikke kan løse ligningerne analytisk?
A: Hvis ligningerne er svære at løse analytisk, kan numeriske metoder som Newton-Raphson-metoden eller skydningsteknikken anvendes til at finde skæringspunkterne.

Q: Kan man bruge samme metode til at finde skæringspunktet mellem en parameterfremstilling og en almindelig ligning?
A: Ja, man kan bruge samme metode til at finde skæringspunktet mellem en parameterfremstilling og en almindelig ligning ved at løse parameterfremstillingen for x og y og derefter sætte disse udtryk lig med x- og y-komponenten af den almindelige ligning.

Q: Kan man finde skæringspunktet mellem tre eller flere kurver ved hjælp af parameterfremstillinger?
A: Ja, det kan man godt, men det kan være mere komplekst at løse ligningerne analytisk. I sådanne tilfælde kan numeriske metoder være en fordel.

Hvordan finder man koordinater til skæringspunkt?

Hvordan finder man koordinater til skæringspunkt?

At finde koordinaterne for et skæringspunkt er et grundlæggende koncept inden for geometri, som ofte støder på, når man arbejder med ligninger for linjer, kurver eller planer. Det er afgørende at vide, hvordan man finder disse koordinater i en række forskellige situationer, og derfor vil vi i denne artikel give en grundig gennemgang af, hvordan man finder koordinaterne for skæringspunkter.

Metoder til at finde koordinaterne

Der er forskellige metoder, man kan anvende for at finde koordinaterne for et skæringspunkt. Nogle af de mest almindelige inkluderer:

– Anvendelse af intersections funktionen i Matematikprogrammer som GeoGebra eller Maple
– Løsning af ligninger for linjer eller kurver
– Brug af vektorer

De første to metoder er baseret på mere traditionelle, algebraiske teknikker, mens den tredje involverer en mere geometrisk tilgang. Lad os kigge nærmere på hver enkelt af disse teknikker, og hvordan man bruger dem til at finde koordinaterne til skæringspunktet.

Intersections funktionen i Matematikprogrammer

Matematikprogrammer som GeoGebra, Maple eller Matlab kan være et utroligt nyttigt værktøj til at finde koordinaterne til skæringspunktet mellem to eller flere linjer, kurver og planer i et koordinatsystem. Disse programmer har ofte funktionen “intersections”, som kan bruges til at beregne koordinaterne for skæringspunktet mellem to enhver geometriske enheder.

Eksempel: Brug af GeoGebra for at finde koordinaterne til et skæringspunkt.

Vi vil for eksempel finde koordinaterne til skæringspunktet mellem de to linjer:

y = 2x + 1
y = -3x + 5

For at finde koordinaterne i GeoGebra skal vi først tegne de to linjer i samme koordinatsystem. Derefter skal vi vælge “Intersections” værktøjet og derefter udvælge de to linjer ved at klikke på dem. Når du har gjort det, vil programmet automatisk føre os til skæringspunktet mellem de to linjer og vise koordinaterne i en boks.

I dette eksempel er koordinaterne for skæringspunktet mellem de to linjer (2,5; 6), hvilket betyder, at skæringspunktet er på koordinaterne x = 2,5 og y = 6.

Løsning af ligninger for linjer eller kurver

En anden metode til at finde koordinaterne for skæringspunktet mellem to linjer eller kurver er gennem løsning af deres respektive ligninger. Dette kræver en vis grad af algebraisk evne og tålmodighed, men det har fordel af at give en dybere forståelse af, hvordan skæringspunktet blev fundet, og hvorfor det er, hvad det er.

Eksempel: Løsning af ligninger for linjer for at finde skæringspunktets koordinater.

For at finde koordinaterne for skæringspunktet mellem de to linjer:

y = 2x + 1
y = -3x + 5

Vi skal tage de to ligninger og sætte dem lig med hinanden:

2x + 1 = -3x + 5

Løsningen af denne ligning giver os x-koordinaten for skæringspunktet:

2x + 3x = 5 – 1
5x = 4
x = 4/5

For at få y-koordinaten skal vi placere x-indspilningen i en af de to ligninger:

y = 2(4/5) + 1 = 9/5

Koordinaterne for skæringspunktet er derfor (4/5; 9/5).

Brug af vektorer

En tredje metode til at finde koordinaterne for skæringspunktet mellem to linjer eller planer involverer vektorteknikker. Denne metode kræver, at både linjer eller samme plan er i vektorform og kendt.

Eksempel: Brug af vektorer til at finde skæringspunktet mellem to planer.

For at finde koordinaterne til skæringspunktet mellem de to planer:

2x – y + 3z = 4
x + y – 5z = 2

Vi skal først repræsentere begge planer i vektorform:

Når du har sikret dig, at planerne er i vektorform, kan du finde en normalvektor til hver plan og derefter beregne krydsproduktet af de to normalvektorer. Dette vil give dig en vektor, der er vinkelret på begge planer.

Krydsprodukt:

N = < 16,13,1 >

Nu kan du finde rammen for, hvor linjen, der skærer planerne, kan ligge ved at tage den samme retning som N. Det betyder, at vi skal multiplicere N med en ukendt konstant t:

r = < 16t, 13t, t >

Substituere i den ene af de to planer giver os t-værdien:

2(16t) – 13t + 3t = 4
t = 2/7

Således er koordinaterne for skæringspunktet på linjen, der skærer planerne, < 32/7, 26/7, 2/7 >

FAQs:

Q: Hvordan finder man koordinaterne for skæringspunktet mellem to kurver?
A: For at finde koordinaterne for skæringspunktet mellem to kurver kan du anvende enten metoden med Matematikprogrammer eller løsningen af ligningerne, der repræsenterer hver kurve. Når ligningerne er sat lige med hinanden, løser du for en variabel for at finde sin værdi, og så indsætter du denne værdi i en af de oprindelige ligninger for at finde den anden variabels koordinat. Dette giver dig koordinaterne for skæringspunktet for de to kurver.

Q: Hvordan finder man koordinaterne for skæringspunktet mellem en linje og en plan?
A: For at finde koordinaterne for skæringspunktet mellem en linje og en plan kan du bruge vektorer. Først skal du repræsentere planen som en vektor og finde en vektor, der er vinkelret på det gennem krydsproduktet af denne normalvektor og en anden vektor, der repræsenterer linjens retning. Fra denne startposition kan du beskrive placeringen for linjen ved hjælp af en parameteriseret vektorform. Placer værdien for parameteren ind i ligningen for planen for at finde koordinaten hvor linjen skærer planen.

I denne artikel har vi gennemgået tre metoder til at finde koordinaterne for skæringspunktet mellem linjer, kurver og planer. Disse metoder kan hjælpe både studerende og fagfolk inden for matematik og ingeniørfag i at løse komplekse geometriske problemer. Hvis du støder på problemer, kan du altid søge eksperthjælp eller bruge det brede udvalg af matematikprogrammer, som er tilgængelige til at hjælpe med at løse problemet.

See more here: binhnuocxanh.com

koordinatsæt til skæringspunkt mellem to linjer

Koordinatsæt til skæringspunkt mellem to linjer

Et koordinatsæt er en kombination af to tal, der repræsenterer en position i et koordinatsystem. Når to linjer skærer hinanden, kan man finde deres skæringspunkt ved at bestemme et koordinatsæt, der repræsenterer det punkt, hvor de to linjer mødes.

I matematik bruger man linjernes ligninger for at finde skæringspunktet mellem to linjer. Der er forskellige metoder til at bestemme ligningerne for linjer og derved finde skæringspunktet mellem dem.

Ligninger for linjer

En linje kan beskrives matematisk ved hjælp af dens ligning. Man kan skrive en linjes ligning på flere måder, men den mest almindelige form er en retvinklet form, som kaldes hældningsformen. Hældningsformen ser sådan ud:

y = mx + b

Her er y og x koordinaterne for et punkt på linjen. m er linjens hældning, og b er dens skæring med y-aksen.

For at forstå ligningen bedre, kan man se på et eksempel. Hvis man skal beskrive en linje, der skærer y-aksen i punktet (0,3) og har en hældning på 2, kan man skrive dens ligning sådan her:

y = 2x + 3

Ligningen fortæller, at alle punkter på linjen kan beskrives ved at sætte x-koordinaten ind i udtrykket 2x + 3 for at få y-koordinaten.

Find skæringspunktet mellem to linjer

For at finde skæringspunktet mellem to linjer, skal man starte med at finde deres ligninger. I vores eksempel vil vi bruge to linjer:

L1: y = 2x + 3
L2: y = -x + 5

For at finde deres skæringspunkt skal man sætte dem sammen og løse for x og y:

2x + 3 = -x + 5

3x = 2

x = 2/3

Nu ved man, at linjerne skærer hinanden i punktet, hvor x=2/3. For at finde y-værdien, kan man indsætte x-værdien i en af linjernes ligninger:

y = 2*(2/3) + 3
y = 4/3 + 3
y = 13/3

Så skæringspunktet mellem L1 og L2 er (2/3, 13/3).

FAQs

Q: Hvad er koordinatsystemet?
A: Koordinatsystemet er et system, der bruges til at angive positioner i to eller tre dimensioner. Det består af to akser, x- og y-aksen i en to-dimensionel koordinatsystem, og x-, y-, og z-aksen i en tre-dimensionel koordinatsystem. Punktet, hvor de to akser skærer hinanden, er nulpunktet.

Q: Hvad er forskellen mellem en linje og en vektor?
A: En linje er en geometrisk figur, der består af en række af punkter, der ligger på en lige linje. En vektor er en matematisk størrelse, der repræsenterer både størrelse og retning. En vektor kan bruges til at beskrive en linjes retning og hældning.

Q: Hvordan kan man bestemme ligningen for en linje?
A: Der er forskellige metoder til at bestemme en linjes ligning. En af de mest almindelige metoder er hældningsformen, som beskriver linjens hældning og skæring med y-aksen. En anden metode er normalformen, som beskriver linjens afstand og vinkel fra origo.

Q: Hvordan kan man finde skæringspunktet mellem to linjer?
A: For at finde skæringspunktet mellem to linjer skal man finde deres ligninger og sætte dem sammen i en ligning med to ubekendte, x og y. Løsningen for x og y giver koordinatsættet for skæringspunktet.

Q: Hvad er forskellen mellem linjernes ligning og koordinatsættet for skæringspunktet?
A: Linjernes ligning beskriver linjens retning og hældning, mens koordinatsættet for skæringspunktet angiver den eksakte position, hvor de to linjer skærer hinanden.

Q: Hvordan kan man bruge koordinatsættet for skæringspunktet?
A: Koordinatsættet for skæringspunktet kan bruges til at beregne afstanden mellem de to linjer eller til at bestemme den mindste afstand fra et givet punkt til en af linjerne. Man kan også bruge koordinatsættet til grafisk at illustrere, hvor de to linjer skærer hinanden i koordinatsystemet.

bestem skæringspunktet mellem to lineære funktioner

Når man arbejder med lineære funktioner, vil man ofte gerne finde skæringspunktet mellem to af disse. Dette skæringspunkt er det punkt i koordinatsystemet, hvor de to funktioner krydser hinanden, og er derfor et vigtigt punkt i forhold til at løse problemstillinger og opgaver. I denne artikel vil vi se nærmere på, hvad skæringspunktet mellem to lineære funktioner egentlig er, hvordan man finder det, og hvad man kan bruge det til.

Hvad er skæringspunktet mellem to lineære funktioner?

Skæringspunktet mellem to lineære funktioner er det punkt, hvor de to funktioner krydser hinanden i koordinatsystemet. Man kan illustrere dette ved at tegne de to funktioner op i samme koordinatsystem og se, hvor de to grafer mødes. Skæringspunktet mellem de to funktioner er således et bestemt koordinatpar på en graf, der er fælles for begge grafer.

Hvordan finder man skæringspunktet mellem to lineære funktioner?

For at finde skæringspunktet mellem to lineære funktioner skal man først skrive de to funktioner op i deres generelle form. Den generelle form for en lineær funktion er y=ax+b, hvor a er hældningen og b er skæringen med y-aksen. Ved at sætte de to funktioner lig med hinanden kan man så finde x- og y-koordinaterne for skæringspunktet.

Eksempel: Find skæringspunktet mellem f(x)=2x+1 og g(x)=5x-2.

Vi starter med at sætte de to funktioner lig med hinanden:
2x+1=5x-2

Vi isolerer x-variablen ved at trække 2x fra begge sider og lægge 2 til begge sider:
2x+3=5x
3=3x
x=1

Nu har vi fundet x-koordinaten for skæringspunktet. For at finde y-koordinaten kan vi indsætte x=1 i en af funktionerne og løse for y:
f(1)=2*1+1=3
g(1)=5*1-2=3

Skæringspunktet er således (1,3), da begge grafer skærer hinanden i dette koordinatpar.

Hvad kan man bruge skæringspunktet mellem to lineære funktioner til?

Skæringspunktet mellem to lineære funktioner kan bruges til mange forskellige ting. Det kan bruges til at finde en løsning på en problemstilling, hvor man skal finde et bestemt punkt i koordinatsystemet. Det kan også bruges til at løse ligninger og bestemme konstanter i funktioner.

Eksempel: En biludlejningsvirksomhed har en fast pris på 200 kr. plus 3,50 kr. pr. km. En konkurrerende biludlejningsvirksomhed har en fast pris på 250 kr. plus 2,50 kr. pr. km. Hvor mange kilometer skal man køre for, at det vil være billigere at leje en bil fra den første virksomhed end fra den anden?

Vi kan sætte de to funktioner op, henholdsvis f(x)=3,50x+200 og g(x)=2,50x+250, hvor x er antallet af kørte kilometer.

Nu ønsker vi at finde skæringspunktet mellem de to funktioner for at afgøre, hvor mange kilometer biludlejningsvirksomheden med funktionen f(x) vil være billigere end konkurrenten med funktionen g(x).

Vi sætter da de to funktioner lig med hinanden og løser for x:
3,50x+200=2,50x+250
x=20

Det betyder, at hvis man skal køre færre end 20 kilometer, vil det være billigere at leje en bil fra den anden virksomhed. Hvis man skal køre mere end 20 kilometer, vil det være billigere at leje en bil fra den første virksomhed.

FAQs:

Q: Hvad er en lineær funktion?
A: En lineær funktion er en funktion, hvor graferne udgør en ret linje.

Q: Hvad er forskellen mellem en lineær funktion og en ikke-lineær funktion?
A: En lineær funktion har en konstant hældning, hvorimod en ikke-lineær funktion kan have forskellige hældninger i forskellige punkter på graferne.

Q: Hvordan finder man hældningen af en lineær funktion?
A: Hældningen af en lineær funktion kan aflæses som koefficienten a i den generelle form y=ax+b.

Q: Hvad er skæringen med y-aksen i en lineær funktion?
A: Skæringen med y-aksen i en lineær funktion er konstantledet b i den generelle form y=ax+b.

Q: Kan man have flere skæringspunkter mellem to lineære funktioner?
A: Nej, to lineære funktioner vil kun have ét skæringspunkt i et koordinatpar.

Images related to the topic find skæringspunkt mellem to funktioner

Beregning af skæringspunkt mellem 2 lineære funktioner
Beregning af skæringspunkt mellem 2 lineære funktioner

Article link: find skæringspunkt mellem to funktioner.

Learn more about the topic find skæringspunkt mellem to funktioner.

See more: https://binhnuocxanh.com/category/blognl blog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *